Mixbook EQ: Úloha 2

Každá "upravená" ukážka mala pridaných, alebo ubraných:

12,07dBPoužité bolo vždy: 

Q: 1.52