preset

Synth TIP : Ako dostať z preset -u viac. Rýchlo a jednoducho.

Sú tu. Či ich chceme, alebo nie. Či ich využívame, alebo ignorujeme, aj tak ich k drvivej väčšine softvéru dostávame. Výrobcovia do nich neraz investujú nemalé peniaze. A majú dôvod. Väčšina zákazníkov si syntetizátory vyberá podľa toho, ako znejú... PRESET -y. 
Pokiaľ ste jedným z nich a hľadáte rýchly spôsob, ako prispôsobiť preset aktuálnej situácii, čítajte ďalej ! 

To, čo všetci vnímame automaticky, je farba zvuku.

Mám však skúsenosť, že sa pri tom často zabúda na ďalší, rovnako dôležitý aspekt. Je ním obálka

Nebudem vás moriť nudnými poučkami.

Všimnite si rozdiel medzi týmito dvoma zvukmi. 


Ukážka 1

 Ukážka 2


Rozdiel je jasný. Kým ukážka 1 znie ostro, až pichľavo, ukážka 2 je svojim jemným zvukom akoby z iného sveta

Čo môže byť pre niektorých prekvapujúce - ide o dve úplne identické nastavenia s jediným rozdielom.

ADSR obálkou

​Každý syntetizátor ňou disponuje. Či už vo forme koliesok "Attack", "Decay", "Sustain", "Release", alebo možnosti nakresliť si vlastnú krivku. 

Čo teda ADSR obálka je ? Nastavenie dynamického priebehu zvuku.  
Zjednodušene povedané, ako nahlas bude zvuk v prvý moment, ako nahlas bude o desatinu sekundy neskôr, ako nahlas bude o ďalšiu desatinu sekundy neskôr, ako nahlas bude o ďalšiu... Nič iné v tom nehľadajte. Ide o obyčajné hlasitosti. Rovnaký efekt, ak chcete, môžete rovnako dosiahnuť automatizáciami

Ak sa vám lepšie učí v praxou, mám pre vás jednoduché vodítko. ​

ADSR v kocke

Ostrý a krátky zvuk - Okamžitý Attack (najnižšie hodnoty), krátky Decay (stredne nízke hodnoty), žiadny Sustain (najnižšie hodnoty), žiadny Release (najnižšie hodnoty): 

preset

Dlhý, jemný zvuk - ​Postupný Attack (stredné až vysoké hodnoty), dlhý Decay (vysoké hodnoty), dlhší Sustain (stredné až vysoké hodnoty - pozn.: pri niektorých synthoch však nemusí k Sustain fázi ani dôjsť, takže v konečnom dôsledku môže byť pri dostatočne dlhom Decay úplne jedno, ako Sustain nastavíte)
dlhší Release (stredné až vysoké hodnoty)

preset

Pozn. - V obidvoch ukážkach doznieva reverb (ozvena). Ide o zámer, priblížiť ukážky čo najbližšie praxi - nakoľko v 90% prípadoch reverb používať budete.