Korelácia

Tip : STEREO korelácia

Na internete nájdeme nespočet tipov na "lepšie" stereo. Rovnako nájdeme aj nespočet varovaní. A keď si to všetko spojíme dokopy, dostaneme jeden veľký... strach.
Strach experimentovať. 
Neberte ma v zlom. Tieto tipy rozhodne sú dobre mienené. Chcú nám pomôcť. No je ich také množstvo, že začiatočníka vystrašia a pre istotu nebude využívať pokročilejšie stereo techniky vôbec. 

Dnes vám prezradím niečo, čo vám podá pomocnú ruku VŽDY. Niečo, na čo sa budete môcť spoľahnúť aj počas tých najdivokejších stereo experimentov ! Môže byť ? 

Ide o údaj zvaný korelácia.

Tí, čo nás sledujú dlhšie, sa s týmto pojmom už stretli v tomto článku. Aj na základe vašich dotazov som sa rozhodol tomuto pojmu venovať bližšie. 

Čo je korelácia ?

Toto bude jednoduché. 

Stereo

Parameter, ktorý vám odmeria na to určený VST plug-in. Môže ísť o čísla medzi -1 a +1. 

Ako znázorňuje aj obrázok vyššie - všetko medzi 0 a 1 je dobré
Všetko medzi -1 a 0 je zlé.

Samozrejme, toto zjednodušené vysvetlenie nie každého uspokojí. 

Pre tých, ktorých to zaujíma - korelácia meria rozdiel medzi ľavým a pravým kanálom. 

+1 znamená, že kanály sú absolútne identické = MONO.  

0 znamená, že v pravom kanály hrá signál, ktorý nemá nič spoločné s tým, čo hrá vľavo. To znamená najširšie stereo, aké je fyzikálne možné dosiahnuť !

0 až -1 značí, že signály sú rovnaké, no sú v protifáze. V momente, ako ich budete počuť spolu, začnú sa rušiť, kanibalizovať.

Dôvod, prečo sa tým vôbec zaoberáme je, že ich spolu budete počuť vždy. Ľavý reproduktor vyšle vlny do priestoru smerom k vám, pravý reproduktor urobí to isté - tie sa po ceste zmiešajú a to, čo dorazí do vašich uší bude pozostatok kanálov, ktoré sa požrali navzájom. 

A čo slúchadlá ? 

​Presne tak.  Pri použití slúchadiel kanály v protifáze (0 až -1) nie sú až taký problém, pretože dorazia do našich uší ešte predtým, ako sa stihnú navzájom zrušiť.

Aj to je dôvod, prečo drvivá väčšina expertov dôrazne neodporúča stavať mix na slúchadlách

Ja si dovolím protirečiť - hoci považujem kontrolu na monitoroch za prínosnú, nemyslím si, že sú absolútna nevyhnutnosť. Šikovný mixer, ktorý je na šírku sterea zvyknutý z referenčných nahrávok, mínusovú koreláciu postrehne aj voľným uchom !  A vždy lepšie kvalitné slúchadlá, ako nekvalitné monitory v neošetrenej, jaskynnej miestnosti... ale o tom niekedy inokedy. 

Na teraz sa s vami chcem podeliť o fakt, že aj keď nemáte inú možnosť, ako miešať na slúchadlách - necíťte sa menejcenne. Pokiaľ si ustriehnete korelácie, bude váš mix po stránke priestoru spoľahlivejší ako u jedincov miešajúcich na monitoroch (no ignorujúcich koreláciu). 

Hoci je meranie korelácie relatívne veľmi spoľahlivé, nezabudnite kontrolovať ušami. To znamená - testujte MASTER stopu aj v MONO. Či už máte monitory, alebo slúchadlá, v oboch prípadoch vám tento test veľa napovie. 

Ako sa korelácia medzi 0 a -1 prejavuje v praxi ?

Jeden príklad za všetky. Pred niekoľkými dňami som miešal skladbu jedného populárneho muzikanta. Ako ma správne upozornil, na jednom piane mal už prednahratý jeden problémový efekt. Ten veľmi príjemne generoval stereo, no miestami neodhadol fázy, výsledkom čoho bolo, že asi na 1.5 sekundy celé piano neprimerane stíchlo. V mixe to vytváralo dojem, akoby piano zmizlo úplne.

Pohľad na koreláciu nebol prekvapením. V čase, keď piano bolo zreteľne počuť, sa korelácia pohybovala medzi 0 a +1. Počas problémovej sekundy však indikátor skočil pod 0, ukazujúc okolo -0.5-0.6... čo vysvetľuje rapídne stíšenie (pozn. -1 by piano umlčalo úplne).

Riešenie tejto situácie by bolo na samostatný článok. Až bude dostatočný záujem, môžem sa podeliť. Na teraz verím, že bude prínosná informácia, že korelácia môže lietať aj v čase - a nemusí sa prejavovať okamžite. 
Buďte preto ostražití a ak niečo znie divne - jednoducho to zanalyzujte. Dnes už máte ten luxus, že môžete

Zostáva už len dodať, v čom si koreláciu zanalyzujete. 

TT-DR či SPAN sú zdarma a obidva na tento účel poslúžia rovnako skvele. 


Upozornenie 1 : Vyššie spomínam, že 0 znamená najširšie stereo, aké je fyzikálne možné dosiahnuť.

To však neznamená, že by ste ho mali dosahovať na každom kanály vášho mixu. Aby bol stereo obraz kompletný, niektoré nástroje potrebujú zostať v strede - zostať MONO (+1). Niektoré mierne do široka (okolo 0.50) . A niektoré úplne roztiannuté do strán (0).

Upozornenie 2 : Nezabudnite kontrolovať MONO. Vo vyššie spomínanom príklade som došiel k nastaveniu, kde v istých úsekoch korelácia problémového piana skočila na -0.3. No iba na desiatky milisekund a počas neskorej fázy doznievania tónu.

Kým IBA pri kontrole korelácie by som bol v strese a mylnom dojme, že ide o problém, reálny test v MONO mi odhalil, že o problém nejde, nakoľko :

1. Pre ľudské ucho je doba desiatok milisekund príliš krátka (viď. rýchlosti reakcií VU metrov a RMS)

2. Neskorá doba doznievania (sustain) nebola v tomto prípade dôležitá na vytvorenie dojmu hlasitosti nástroja.

Na všetky tieto veci som však prišiel až PO kontrole v MONO.